Ali se vam lahko zgodi, da ne opravite zdravniškega pregleda za delo?

Ste pripravljeni na svoj pregled? Spoznajte, kako lahko zdravstvene omejitve vplivajo na vaše možnosti za zaposlitev ali ohranitev dela in kaj storiti, če slučajno ne opravite zdravniškega pregleda.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu zahteva, da delodajalci zagotovijo predhodne in obdobne zdravstvene preglede delavcev za varovanje zdravja in oceno delovne sposobnosti.

Specialist medicine dela določi obseg in roke preventivnih zdravstvenih pregledov glede na obremenitve in škodljivosti, ki se pojavljajo na posameznem delovnem mestu.

Kako ukrepati, če so na zdravniškem pregledu odkrite težave?

Če vaš zdravniški pregled vseeno pokaže, da niste popolnoma zdravi, imate na voljo več možnosti, odvisno od vaše zdravstvene situacije in delovnega mesta.

Tukaj je nekaj možnih scenarijev:
  • bolniška odsotnost (če imate zdravstveno težavo, ki zahteva zdravljenje ali okrevanje, boste napoteni na bolniško odsotnost – zdravnik bo določil trajanje odsotnosti in vrsto zdravljenja),
  • začasna nezmožnost za delo (če je vaša nezmožnost za delo začasna, se boste morali umakniti z dela in prejeti ustrezno zdravljenje ali rehabilitacijo),
  • prilagoditev delovnega mesta (če vaše zdravstveno stanje zahteva prilagoditve, lahko delodajalec prilagodi vaše delovno mesto ali naloge, da boste delo lahko opravljali varno in učinkovito),
  • prerazporeditev na drugo delovno mesto (če ne morete opravljati svojega trenutnega dela, vas lahko delodajalec prerazporedi na drugo delovno mesto, ki ustreza vašim zmožnostim – morda bo potrebno dodatno usposabljanje),
  • nezaposlitev ali odpoved (v redkih primerih, ko zdravstveno stanje onemogoča kakršnokoli delo in prilagoditve niso mogoče, lahko delodajalec prekine delovno razmerje ali namero o zaposlitvi).

Vaše pravice (pravice delavca) so sicer zaščitene z zakonodajo, ki zahteva, da delodajalci upoštevajo zdravstveno stanje zaposlenih in poskrbijo za ustrezne delovne pogoje.A pomembno je, da ste iskreni glede svojega zdravstvenega stanja in sodelujete z delodajalcem ter zdravnikom pri iskanju najboljše rešitve.

Kako ravnati, če na preventivnem zdravstvenem pregledu ugotovijo, da niste zdravstveno sposobni?

Če se ne strinjate z oceno specialista, lahko zahtevate presojo spričevala pri posebni zdravniški komisiji. Zahtevek za presojo morate vložiti v 15 dneh po prejemu spričevala, komisija pa bo odločila v 30 dneh.

Priporočljivo je, da čim prej začnete z iskanjem alternativne zaposlitve in se posvetujete z zavodom za zaposlovanje, kjer vam lahko nudijo podporo in svetovanje pri iskanju nove zaposlitve.

Če ostanete brez zaposlitve, pa preverite svoje pravice do socialne in zdravstvene varnosti. V Sloveniji imate pravico do določenih socialnih podpor in zdravstvenega varstva, tudi če izgubite službo.

Čeprav je situacija neprijetna, je pomembno, da ostanete mirni in poiščete vse možne rešitve.

Predvsem pa je pomembno, da skrbite za svoje zdravje in se posvetujete z zdravniki glede vseh potrebnih zdravstvenih ukrepov.

Ekipa Medicina Mataln

Kje lahko opravim zdravniški pregled?

Ko se soočate z zahtevo po zdravniškem pregledu za delo, je seveda vaš delodajalec tisti, ki ureja te preglede. Izvajanje zdravstvenih pregledov lahko naroči pri Medicini Mataln, ki zagotavlja vse potrebne storitve za varovanje vašega zdravja in varnosti na delovnem mestu.

Naši strokovnjaki so specializirani za izvedbo različnih pregledov, prilagojenih specifikam delovnih mest, in nudijo tudi dodatno svetovanje in podporo.

Z zavedanjem, da medicina dela Mataln deluje kot povezava med vami in vašim delodajalcem, lahko aktivno prispevate k svoji varnosti z zagotavljanjem natančnih zdravstvenih informacij in proaktivnim pristopom k pregledom.