Se vaš delodajalec drži teh pravil glede zdravniškega pregleda?

Preverite, kakšna je obveznost zdravniških pregledov, če ste dalj časa zaposleni pri istem delodajalcu in kdo je v resnici dolžan plačati stroške teh pregledov.

Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.

S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.

Tako zakonodaja kot tudi praksa poudarjata pomen rednega preverjanja zdravstvenega stanja in delovne zmožnosti zaposlenih, kar koristi tako posameznikom kot tudi delodajalcem, saj omogoča večjo produktivnost in manjšo odsotnost z dela zaradi bolezni.

V Sloveniji nas je delodajalec dolžan poslati na zdravniški pregled še pred podpisom pogodbe o zaposlitvi – velja tako pred začetkom prve zaposlitve ali v primeru, da smo zadnje delo prenehali opravljati več kot 12 mesecev nazaj.

To je najbrž precej jasno, ampak t.i. predhodni pregledi niso edini, ki jih moramo opraviti – pozabiti ne smemo na obdobne preglede.

Kaj so obdobni zdravniški pregledi?

Obdobni zdravniški pregledi so tisti, ki jih je potrebno opraviti med samo zaposlitvijo, na posebej določeno časovno obdobje. S tem se preveri, ali smo delo še vedno sposobni opravljati in ali se je naše zdravstveno stanje kakorkoli poslabšalo ali spremenilo.

Frekvenca obdobnih pregledov je odvisna od narave dela in ugotovljenih tveganj za zdravje na delovnem mestu.

Obdobje, v katerem moramo ponovno opraviti zdravniški pregled, določi delodajalec
na podlagi strokovnega predloga pooblaščenega zdravnika medicine dela in v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev.

Kako pogosto in v katerih primerih so obdobni zdravniški pregledi potrebni?

Gre za nekakšno splošno predpisano obdobje (1-5 let) v katerem moramo opraviti obdobni zdravniški pregled, a nam pooblaščen zdravnik medicine dela lahko določi tudi krajši rok za naslednji preventivni zdravstveni pregled, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu.

Konkretneje je za določena delovna mesta, kjer smo izpostavljeni kritičnemu hrupu, potreben pregled na 6 mesecev do 5 let, v primeru višinskega dela, nočnega dela, ali dela, kjer je prisotna izpostavljenost kemičnim škodljivostim pregled na 1-3 leta, v primeru vidnih zahtev in obremenitev ali dela, kjer je potrebno ustrezno ravnotežje, pa se priporoča pregled na 1-5 let.

Kaj zajema sam pregled?

Obseg preventivnega zdravstvenega pregleda je odvisen od rizičnih dejavnikov, ki jim je delavec izpostavljen pri delu.

Predhodni preventivni zdravstveni pregled obsega:

 1. anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna),
 2. klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase),
 3. osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina
 4. radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi,
 5. testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom,
 6. druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja in delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu
 7. zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.


Obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega, odvisno od rizičnih dejavnikov, ki jim je delavec izpostavljen pri delu, zdravstvene preglede in preizkuse, ki so določeni v
Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih.

Glede na morebitne obremenitve in zahteve na vašem delovnem mestu so možne tudi dodatne preiskave (od preiskave sluha, nočnega vida, do psihološkega pregleda…), o čemer načeloma presodi specialist medicine dela.

Kdo plača preventivni zdravstveni pregled?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) skupaj z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) narekuje, da mora delodajalec zagotoviti zdravstvene preglede na svoje stroške, in sicer tako predhodne kot obdobne preglede.

Iz zakona namreč izhaja, da “zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.”

Ali so zdravniški pregledi za nas delavce obvezni?

Da, kot delavci imamo glede na predpisan zakon tako pravico kot tudi dolžnost, da se predhodnega ali obdobnega zdravniškega pregleda udeležimo.

V nasprotnem primeru lahko sledijo posledice…

 1. Prekinitev delovnega razmerja
  Če ne opravimo predpisanega zdravniškega pregleda, nam lahko delodajalec zakonito prekine delovno razmerje. Zakonodaja namreč predvideva, da mora delavec opraviti predhodni in obdobni zdravniški pregled, da bi lahko nadaljeval z delom.
 2. Omejitve pri opravljanju dela
  Če ne opravimo zdravniškega pregleda, lahko dobimo prepoved opravljanja določenih nalog ali delovnih nalog, dokler pregled ni opravljen.
 3. Osebna varnost
  Zdravniški pregledi so namenjeni zagotavljanju, da smo sposobni varno opravljati svoje delo. Če preskočimo te preglede, se poveča naše tveganje za poškodbe ali zdravstvene težave, ki bi jih sicer lahko pravočasno odkrili.

Za vašo varnost in zdravje na delovnem mestu je namreč izjemno pomembno, da redno opravljate predpisane zdravniške preglede.

S tem ne le izpolnjujete zakonske obveznosti, ampak tudi skrbite za svoje zdravje in sposobnost varnega opravljanja dela.

Kako vam lahko pri tem pomaga Medicina Mataln?

Medicina Mataln sodeluje z delodajalci, da vam zagotovi strokovne in celovite storitve na področju medicine dela. Naša ekipa izkušenih zdravnikov in specialistov je tukaj, da vam pomaga pri vseh vidikih zdravniških pregledov, potrebnih za vaše delovno mesto.

Naši strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje na področju medicine dela. Zagotavljamo, da boste prejeli natančno oceno vašega zdravstvenega stanja in koristne nasvete za izboljšanje svojega zdravja.

Čeprav delodajalec ureja zdravniške preglede, je pomembno, da ste kot delavec proaktivni in svojega delodajalca opomnite na nujnost teh pregledov, še posebej, če opazite, da je napočil čas za ponovni pregled ali pa imate vprašanja glede svojega zdravstvenega stanja.

Sodelovanje z Medicino Mataln lahko namreč vam in podjetju, v katerem ste zaposleni, pomaga ohraniti zdravje in varnost ter vam tako olajša vsakodnevne delovne izzive.

Za več informacij o pregledih nas lahko kontaktirate na md.sentrupert@mataln.si ali na telefonsko številko 07 2927 210, še več o nas pa lahko izveste na naši spletni strani.